Size - Cỡ

Size 40,5(30)
Size 43,5(30)
Size 38,5(30)
Size 42(30)
Size 39,5(30)
Size 40(30)
Size 39(30)
Size 41(30)
Size 42,5(30)
Size 44(30)
Size 38(30)
Size 45(30)
Size 41,5(30)
Size 43(30)

Màu sắc

Nâu caffe(30)
Vàng bò (30)
Nâu đen(30)
Nâu vàng (30)
Đỏ cherry(5)
Đen (30)
Nâu (30)

Độ dài tương đối

Ngắn (4)
Dài trung bình (29)

Màu sắc lót trong

Đen(30)
Đỏ (2)
Vàng sáng(30)
Nâu(30)

Cây giữ giày bằng gỗ

Natural(1)

Kiểu chất liệu đế

Đế phíp gỗ(30)

Loafer

Sắp xếp